Zwiększona ekspresja receptora C5a w sepsie ad 6

Równolegle, innym myszom z CLP podawano taką samą ilość normalnego króliczego IgG. W ciągu pierwszych 24 godzin po indukcji sepsy, w grupie leczonej przeciwciałem anty-mysim C5a zmarła tylko jedna mysz. Całkowite przeżycie wyniosło 70% w dniu 7. U myszy CLP traktowanych. C5aR na początku CLP, 24% zwierząt padło w ciągu pierwszych 3 dni. Od tego momentu nie było żadnych dodatkowych zgonów, z 7-dniowym ogólnym przeżyciem na poziomie 76%. W grupie CLP leczonej normalną króliczą IgG krzywa przeżycia gwałtownie spadła w ciągu pierwszych 72 godzin po CLP, ujawniając całkowity czas przeżycia wynoszący 0% do dnia 5. W grupie CLP otrzymującej C5aR 6 godzin po CLP, żadne korzystne działanie nie mogło obserwować, i wszystkie zwierzęta padły, tak jak w kontrolnej grupie, której wstrzyknięto IgGl. Dlatego leczenie przeciwciałem a C5a lub a C5aR na początku CLP dramatycznie zwiększa przeżywalność, co sugeruje znaczenie C5a i C5aR w śmiertelnych wynikach posocznicy wywołanej przez CLP u myszy. Figura 6 Badanie przeżycia u myszy z CLP w ciągu 7 dni. Myszy traktowano dożylnie 20 | jgC5aR (n = 11), 20 | jg