Oszacowania ryzyka śmiertelności

Znalezione obrazy dla zapytania ryzyko śmiertelnościKolejnym wyzwaniem, które ma ograniczone postępy, jest to, że kiedy osobowość jest mierzona w późniejszym życiu, może się charakteryzować selektywnym przeżyciem. Dokładne oszacowania ryzyka śmiertelności dla takich cech jest wtedy trudne do osiągnięcia, nawet jeśli może być szczególnie interesujące dla naukowców prowadzących badania na całe życie. Obserwowane z czasem okresy przyspieszenia lub spowolnienia ryzyka ekspozycji mogą ujawnić ważne informacje o okresach wrażliwych na zapobieganie. Na przykład, niektórzy sugerowali, że dyspozycje osobowości związane z impulsywnością mogą zwiększać ryzyko zdrowotne we wczesnym okresie życia, potencjalnie wytwarzanie selektywnej przeżywalności wśród starszych kohort. Ocena osobowości w wieku młodzieńczym, a następnie kilkadziesiąt lat obserwacji ułatwiłaby ocenę, czy ryzyko śmiertelności dla niektórych cech jest kluczowe dla poszczególnych okresów życia.
[patrz też: artur szudrowicz, joanna derybowska, maciej zagłoba zygler ]