Oszacowanie ryzyka śmiertelności ze względu na osobowość

Znalezione obrazy dla zapytania śmiertelnośćLiczne badania wskazują obecnie, że fenotyp osobowości mierzony w drugiej połowie życia prospektywnie prognozuje śmiertelność z wszystkich przyczyn. Takie badania zwykle obejmują okres obserwacji od jednej do dwóch dekad i wykorzystują stosunkowo krótkie miary cech osobowości. Na podstawie przeprowadzonych badań stworzono cenną bazę dowodową wokół wzorów ryzyka śmiertelności związanego z pewnymi cechami osobowości. Jednak z perspektywy epidemiologii przebiegu życia mogą istnieć dwukierunkowe powiązania między osobowością i innymi czynnikami, które same stanowią ryzyko śmiertelności. Obejmują one związany z wiekiem wzrost zachorowalności medycznej i wzorce statusu społeczno-ekonomicznego (SES) w czasie. Nie wszystkie z tych czynników można zmierzyć lub odpowiednio kontrolować w badaniach skupiających się na osobowości w ostatnich latach. W związku z tym oszacowanie prawdziwego ryzyka śmiertelności ze względu na osobowość może być trudne, ze względu na czas trwania nieobserwowanego zakłócenia.
[hasła pokrewne: trojanek, jacek rybacki, gregor laubsch ]