Związek ryzyka śmiertelności z cechami osobowości

PodobnyPrzeprowadzone badania wykazały ryzyko śmiertelności związane z cechami osobowości mierzone w połowie życia, pozostaje jednak nieznane, jak we wczesnym okresie życia takie ryzyko można prześledzić. Byłoby dość niezwykłym obserwować długoterminowe ryzyko śmiertelności dla cech stosunkowo wczesnych lat życia, biorąc pod uwagę, że jest to również okres, w którym wykazują największą plastyczność. Oczywiście, cechy wiążące się z ryzykiem lub ochroną przed śmiercią mogą się zmieniać, stając się bardziej wymawiane z czasem, takie jak sumienność lub zmniejszanie się z czasem, takie jak neurotyczność. W przeciwieństwie do IQ, praktycznie żadna praca nie badała ryzyka śmiertelności wynikającego z cech osobowości mierzonych we wczesnym okresie życia. Jedyne badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych objęło w przybliżeniu 1300 dzieci-geniuszy z dzieciństwa, stwierdzając, że sumienność-odpowiedzialność społeczna mierzona w szkole podstawowej zmniejszyła ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w latach 70. Jedno podobne stwierdzenie w Luksemburgu istnieje, ale brakuje danych dotyczących populacji USA.
[patrz też: maciej syka, wypadanie płatka zastawki, duduk ]